Att äta frukt är betydelsefullt för hälsan

Livsmedelsverket rekommenderar att alla vuxna äter ungefär 500 gram frukt [...]